|  
 
 
הגבלת אחריות
חברת טורנדו FX אינה לוקחת על עצמה כל אחריות מול הפועלים על פי מידע המופיע באתר, וכן אחריות להפסדים הנגרמים בשל שימוש במידע זה ו/או בגין שימוש בסיסטמים וכלים נוספים המפורסמים באתר, האחריות בגין השימוש בכלים ובסיסטמים כאמור על הסוחר בלבד. החברה אינה אחראית לדיוק הנתונים ועדכונם, נכונות ניתוחים טכניים וסקירות מט"ח שכן אלה בגדר פרשנות שוק אשר מסופקת למטרות מידע בלבד ואין בהם כדי להוות עצה להשקעה. החברה אינה מספקת ייעוץ לביצוע עסקאות או להימנעות מהן ואחריות המסחר ותוצאותיו היא על הסוחר בלבד.

חברת טורנדו FX אינה צד בהתקשרות בין הלקוח לברוקרים אותם היא מייצגת, חשבונות המסחר מנוהלים ע"י הברוקרים. כספי הלקוחות אינם עוברים בכל שלב שהוא דרך טורנדו FX אלא ישירות לחשבונות הברוקרים. החברה אינה אחראית להפסדים שיווצרו כתוצאה ממסחר אצל ברוקר זה או אחר אשר מיוצג על ידה.

חברת טורנדו FX הינה ישות נפרדת לברוקרים אותם היא מייצגת ואינה קשורה טכנולוגית למערכות שלהם, פעולות המסחר מוזרמות לביצוע ישירות לברוקרים, והן אינן עוברות בשום צורה דרך טורנדו FX.

חברת טורנדו FX הינה גוף מייצג בלבד אשר עוזר ללקוחות בהתנהלות מול הברוקרים אך ללא התחייבות כלשהיא.

חברת טורנדו FX מספקת תמיכה טכנית במידת האפשר אך היא אינה מחוייבת לעשות זאת. 

 
 
הגבלת אחריות | אזהרת סיכון